Posted tagged ‘1st European Games’

BAKU 2015 – 1st European Games

June 11, 2015

BAKU 2015 – 1st European Games

Considering the start of the first European Games, which will be held from 12 to 28 June in Baku and activities associated with these games, some central roads in the capital of Azerbaijan will be blocked.
This fact may cause logistical problems for some of our employees living in remote areas.
We will do our best to provide you with prompt response and service, but in the case of delays we kindly ask you to contact us on the below additional phone numbers or directly with employees who have served.
Hotline: (+99450) 270 00 62 / (+99450) 281 11 56

Учитывая начало первых Европейских Игр которые будут проводиться с 12 по 28 июня в городе Баку и мероприятия связанные с данными играми некоторые центральные дороги в столице Азербайджана по сообщениям официальных властей будут перекрыты.
Данный факт может привести к логистическим проблемам для некоторых сотрудников нашей компании живущих в отдалённых районах.
Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить вас оперативными ответами и обслуживанием, но в случае задержек просим вас контактировать с нами дополнительно по нижеуказанным телефонным номерам или напрямую с сотрудниками которые вас обслуживают.
Телефон горячей Линии: (+99450) 270 00 62 / (+99450) 281 11 56

12 iyundan 28 iyunadək Bakıda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunlarının başlanmasını və bununla bağlı keçiriləcək tədbirləri nəzərə alaraq, rəsmi məlumalara görə Respublikamızın paytaxtında bəzi mərkəzi küçələr bağlanacaq. Bu səbəbdən şirkətimizin bəzi əməkdaşalrıının mərkəzdən kənar yaşadıqlarına görə işə çıxma problemləri yarana bilər.
Biz əlimizdın gələni edəcəyik ki, sizin sorğuları vaxtında və operativ cavablandıra bilək, lakin gecikmələr olarsa xahiş edirik əlavə olaraq aşağıda qeyd olunan nömrələrlə və ya sizə xidmət göstərən əməkdaşlarımızla birbaşa əlaqə saxlayasınız.
Qaynar xəttin nömrələri: (+99450) 270 00 62 / (+99450) 281 11 56


%d bloggers like this: